top of page

新加坡先驱画家

​十人画展策展人之一

东南亚美术协会会长

东南亚大专中学生美术比赛筹委会评判

国庆美展委员

yeh chi wei photo.png

​叶之威

菲律宾妇女

1976

画布油画

103x90cm

时信出版集团捐赠

国家文物局藏品

菲律宾妇女 1976 画布油画 103x90cm 时信出版集团捐赠 国家文物局藏品.png
(1913-1981)

1973

亚化画廊星加坡四艺人联展

1970

十人画集 - 苏门答腊

参观
葉之威畫展.png

1969

叶之威画展

参观

1965

十人画集 - 沙劳越

参观
ten men 3.png

1964

十人画集 - 旅游泰柬作品

参观
ten men 2.png

1962

十人画集 - 印尼旅游作品

参观
ten men 1.png

1961

十人画集

参观
bottom of page